Utleie

Når det oppstår et midlertidig behov for kompetent arbeidskraft i din bedrift, tilbyr Mentor Partner utleie av ledere, spesialister og fagfolk. Målet er at våre utleieløsninger og kandidater skal tilføre nytteverdi og positive gevinster til kunden.

Dette gjør vi for deg:

Vi kan annonsere og søke aktivt etter aktuelle kandidater, og har et stort nettverk og en omfattende CV-base med faglig sterke og høyt motiverte kandidater. Vi kvalitetssikrer kompetanse, egnethet og referanser for å finne de dyktige kandidatene som passer i din bedrift – og som kan være på plass når det trengs.

Hvorfor utleie?

Utleieløsninger gir bedrifter mulighet til å raskt, enkelt og profesjonelt håndtere oppståtte behov for bemanning, med større fleksibilitet enn ved fast ansettelse.

Utleie er gunstig ved tidsavgrensende oppdrag og prosjekter, sesongsvingninger og topper, i vekstfaser, når det trengs spisskompetanse og når det er usikkert om et oppstått behov vil vedvare. Innleie kan også erstatte arbeidsressurser ved sykdom, fravær og permisjoner.

Vi finner, kvalitetssikrer og følger opp aktuelle kandidater. I leieperioden har vi fullt arbeidsgiveransvar, slik at du som kunde betaler en fast timepris som inkluderer alle kostnader.

Management for Hire

Management for Hire (MfH) kan være en ideell løsning når det oppstår et midlertidig ledelsesbehov i bedriften.

MfH innebærer å leie inn en erfaren og kvalifisert leder til å dekke et oppstått lederkompetansebehov. Det kan være faglig spisskompetanse på høyt nivå, å lede prosjekter og prosesser, eller å håndtere en utfordrende situasjon.

Vi har erfaring med MfH-oppdrag, stort nettverk og omfattende CV-base og kan raskt presentere ledere på topp-, mellom- og spesialistnivå. Vi skreddersyr MfH-løsninger utfra kundens behov, og gjennomfører profesjonelle prosesser for å innfri gjensidige forventninger hos kandidat og bedrift.