Rekruttering

Når din bedrift trenger en dyktig leder, fagperson eller spesialist, kan Mentor Partner hjelpe deg med rekrutteringen. Vi vektlegger samarbeid, faglighet og positive kandidatopplevelser når vi på dine vegne leter etter rett person.

Det er godt dokumentert at profesjonell rekruttering kan gi positive gevinster for bedrifter. Med oss som samarbeidspartner drar du nytte av våre erfaringer, nettverk, systemer og metoder for å finne og vurdere kandidater. Du vil møte en sertifiserte rekrutterer når du jobber sammen med oss, noe som betyr av vi kan rekrutteringsfaget godt og jobber ut i fra forskningsbasert faglig metodikk hele veien.

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi gjennomfører komplette prosesser, searchoppdrag og finalevurderinger, og tilbyr rekruttering for midlertidig og fast ansettelse, samt fleksible innleieløsninger. Les mer om våre rekrutteringsprosesser under «Slik jobber vi».

Komplette prosesser

Ofte ønsker kunden å annonsere stillingen, noe som gir større kandidattilfang og medieprofilering for din bedrift. Vi lager annonsespakker som synliggjør stillingen for flest mulig relevante kandidater, f.eks gjennom dagspresse, fagtidsskrift og på sosiale media. Utlysningen kombineres med søk i nettverk og CV-base.

Vi administrerer søkeprosessen fra A-Å, ivaretar kandidatkontakten, gjennomfører intervjuer og caser, og kvalitetssikrer gjennom testverktøy og referanseintervju, evt. bakgrunnssjekk. Basert på en helhetlig vurdering kommer vi med vår anbefaling.
Prosessen skreddersys slik at din bedrift underveis kan være så involvert som dere ønsker.

Searchoppdrag

Det er ikke alltid at stillinger annonseres. Det kan være konkurransesituasjon, behov for konfidensialitet eller andre hensyn som gjør våre kunder ønsker rene searchoppdrag. Da kartlegger vi systematisk CV-basen og våre nettverk, også LinkedIn, for å identifisere aktuelle kandidater. Vi gjør målrettede, profesjonelle og diskrete henvendelser til kandidater i aktuelle fagmiljøer – også til personer som ikke aktivt er ute etter et jobbskifte.

Når vi har funnet et utvalg personer som kunden ønsker å gå videre med, gjennomfører vi vurderingsprossess som ved komplett rekruttering.

Finalevurderinger

Når din bedrift selv har fremskaffet aktuelle kandidater, kan vi bistå med kvalitetssikring i sluttfasen. Dette er særlig relevant i lederrekruttering.

Det er viktig for oss med god forståelse for din bedrift, og for stillingens kravprofil, oppgaver og utfordringer. Prosessen kan bestå av kompetansebasert dybdeintervju, personlighets- og evnetest, case/presentasjonsøvelse og referansesjekk. Vi ser kandidater i et helhetlig perspektiv og vurderer både kvalifikasjoner, egenskaper, motivasjon og match til bedriftens kultur.

Vi ivaretar din bedrifts rekrutteringsomdømme, har profesjonell kandidathåndtering og høy metodekvalitet.