Ledige stillinger

  • Kan du ta et installatøransvar og lede grønne prosjekter hos oss??
    Proxll er kort fortalt spesialister på utvikling, implementering og drift av grønn teknologi, og har mange leveranser til blant annet jernbane,  forskjellige industrivirksomheter, tekniske anlegg …
  • Salgsansvarlig på Østlandet 
    Trappekompaniet er en ledende aktør i trappemarkedet og en del av Nordens største konsern innenfor produksjon av tretrapper. Som selgere av trapper har vi en selvstendig og utfordrende arbeidshverdag …