Nedbemanning

Markedets konjunkturer og bedrifters handlingsrom er i stadig endring. Noen ganger blir det nødvendig å nedbemanne. Mentor Partner tilbyr løsninger på de omstillingsutfordringer bedrifter og personer møter.

Ved nedbemanning kan vi gi ledelsen bistand og rådgiving for en smidigere prosess og mindre støy. Vi kan bidra i planleggingen, med oppsigelsesvarsling, gjennomføring av internsamlinger, og informasjon / kommunikasjon eksternt og til ansatte.

For medarbeidere som berøres leverer vi skreddersydde kurs med relevant og inspirerende jobbsøkerfokus. Vi har spisskompetanse innen karriererådgiving, og tilbyr individuell oppfølging som del av nedbemanning og til enkeltpersoner som ønsker karriereskifte.

Vår kjennskap til relevant regelverk, arbeidsmarkedet, jobbsøkingsstrategier og rekruttering, samt vårt utstrakte lokalnettverk er gode grunner til å benytte oss ved nedbemanning. Vi kan vise til gode resultater og positive tilbakemeldinger fra bedrifter og berørte ansatte.