Jorunn Katharina Sødal

Jorunn Katarina Sødal er rekrutteringsrådgiver i Mentor Partner.

Hun har utdannelse som pedagog og mange års erfaring som lærer og spesialpedagog. Hun tar en Master of Management fra BI, med fagkrets innen økonomi og consulting.

Jorunn har i flere år jobbet med investering og har siden 2013 arbeidet med karriererådgiving, kompetansekartlegging, motivasjon, coaching og kursing av arbeidssøkende. Hun bidrar også i omstillingsprosesser og holder inspirerende kurs for kunder og kandidater.

Jorunn rekrutterer nå ledere, spesialister og fagfolk for kunder innen et vidt spekter av bransjer. Hun er sertifisert rekrutterer gjennom DNV og autorisert i cut-e sine testverktøy.

E-post
959 70 001
LinkedIn