Trond Sørensen

Trond Sørensen

Trond Sørensen er eier og partner i Mentor Partner.

Han er utdannet som elektroingeniør med videreutdanning innen økonomi og ledelse på masternivå fra BI. Hans erfaring fra tiden før Mentor Partner fartstid er fra salg, teknikk og ledelse innen IKT-bransjen.

Rekruttering er Tronds hovedfokus, og i løpet av de siste 20 årene har han vært sentral i  «noen tusen»  leder- og spesialistrekrutteringer.

Han har også mangeårig erfaring med rådgivning, kurs og bistand i forbindelse med nedbemanningsprosesser og andre HR-utfordringer.

Trond er sertifisert på  cut-e sin testportefølje innen personlighets- motivasjons- og evnetester (shapes, scales, views mm), samt at han innehar en godkjenning som DNV-sertifisert rekrutterer.

 

E-post
900 92 201
LinkedIn