DNV sertifisering av rådgivere

Mentor Partners aktive rekrutteringsrådgivere er sertifiserte rekrutterere etter DNVs standard.  Denne må resertifiseres jevnlig.

I rekruttering, utleie, nedbemanning og rådgiving er vi opptatt av kvalitet og solid kunnskap om hvordan vi kartlegger behov, vurderer kompetanse, bruker testverktøy og gjennomfører etiske og rettferdige prosesser. At vi er DNV sertifiserte er en kvalitetssikring for deg som kunde og kandidat hos Mentor Partner.

Det Norske Veritas Business Assurance AS (DNV) er et verdensledende sertifiseringsorgan. Formålet med sertifiseringen er at et upartisk organ kan bekrefte at en person har og opprettholder relevante forkunnskaper og dokumentert kompetanse ihht DNVs standard for sertifisering av rekrutteringspersonell. Sertifiseringen bidrar til en profesjonalisering av rekrutteringsfaget og -bransjen. Les mer om sertifiseringsordningen her.