DNV-GL sertifisering av rådgivere

Alle Mentor Partners rekrutteringsrådgivere er sertifiserte rekrutterere etter DNV-GL sin standard.

I rekruttering, utleie, nedbemanning og rådgiving er vi opptatt av kvalitet og solid kunnskap om hvordan å kartlegge behov, vurdere kompetanse, bruke testverktøy og gjennomføre etiske og rettferdige prosesser. At vi er DNV-GL sertifiserte er en kvalitetssikring for deg som kunde og kandidat hos Mentor Partner.

Det Norske Veritas GL Business Assurance AS (DNV-GL) er et verdensledende sertifiseringsorgan. Formålet med sertifiseringen er at et upartisk organ kan bekrefte at en person har og opprettholder relevante forkunnskaper og dokumentert kompetanse ihht DNV-GLs standard for sertifisering av rekrutteringspersonell. Sertifiseringen bidrar til en profesjonalisering av rekrutteringsfaget og -bransjen. Les mer om sertifiseringsordningen her.