HR-tjenester

I noen situasjoner kan det være en fordel med en ekstern og nøytral part. Da kan en erfaren rådgiver som har kompetanse på feltet komme inn, lytte og analysere med et åpent og nøytralt sinn, gi innspill og forhåpentligvis bidra til å løse opp i situasjonen.

Eksempler på noe vi kan bidra med :

Bidra med å analysere, forstå og komme med innspill og mulige alternativer på organisasjonsmessige eller personalmessige utfordringer.

Gi innspill til gode prosesser, gjerne også lede dem,  ved behov for nedbemanninger eller avvikling av enkeltpersoner.

Bidra til å organisere og optimalisere HR funksjoner.

Lede HR-funksjonen i bedriften midlertidig eller i en begrenset stillingsstørrelse.