Hvordan vi jobber

Våre aktive rekrutteringsrådgivere innehar personsertifiseringer etter DNV sin standard for rekrutteringfaglig kompetanse, samt er sertifiserte i testverktøy hos våre testleverandører. Vi vektlegger redelighet, faglighet og godt samarbeid med våre kunder og kandidater – og vi har beina godt plantet på bakken. Prosessen tilpasses i hvert enkelt situasjon: ingen oppdrag eller kunder er like. Her er hovedtrinnene i våre rekrutteringer:


Kravspesifikasjon / oppdragsforståelse

Sammen med kunden kartlegger vi arbeidsoppgaver, utfordringer, muligheter, forventninger, kultur og kompetansekrav i oppdraget. Slik får vi en best mulig gjensidig forståelse for behovet og målsetningen. Kravspesifikasjonen danner grunnlaget for stillingsbeskrivelsen, valg av metoder, fokus i intervjuer og vurderingskriterier.

Søk etter kandidater

Vi utarbeider en stillingsbeskrivelse og foreslår markedsføringsstrategi i samarbeid med kunden. Stillingen kan annonseres åpent eller uten at kunden oppgis. Avhengig av stillingen benytter vi regionale og/eller nasjonale markedsføringskanaler, vi er synlige på digitale flater og bruker sosiale medier på en hensiktsmessig og målrettet måte. Vi søker i CV-base og nettverk for å finne aktuelle kandidater. I searchoppdrag kontakter vi også systematisk relevante miljøer og kilder for å identifisere kandidater.

Førstegangsintervju

Basert på en utvelgelse av kvalifiserte kandidater etter søknadsfrist / kandidatsøk gjennomfører vi innledende intervjuer. Disse er kompetansebaserte og med god struktur. Etter evaluering – gjerne sammen med kunden – velges et mindre antall kandidater som går videre til grundigere vurdering.

Testverktøy

Våre rådgivere er autorisert i flere vurderingsverktøy, og har høy testfaglig kompetanse. I de fleste prosesser anvender vi testverktøy fra vår samarbeidspartner Aon Assessment (tidligere cut-e), som er markedsleder i Norge innen evne-, ferdighets- og personlighetstester – primært knyttet til rekruttering og utvikling.  Vi vektlegger testsertifisering fra DNV og at testene er jobbrelevante. Tester kan være gode verktøy i rekruttering, men vi vektlegger alltid flere metoder og vurderer det helhetlige kompetansebildet. Alle testresultater behandles profesjonelt og kandidater får tilbud om tilbakemelding.

Andregangsintervju

I kompetansebaserte, situasjonelle og strukturelle dybdeintervju er fokus ofte personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Vi gjennomfører gjerne andregangsintervjuer sammen med kunden. Relevant case/presentasjonsøvelse er ofte en del av intervjuet. Noen ganger kan det være aktuelt å gjennomføre tredjegangsintervjuer.

Referanseintervju/bakgrunnssjekk

Vi kvalitetssikrer finalekandidater ved å gjennomføre strukturerte referanseintervjuer med oppgitte kontaktpersoner. Dersom relevant for stillingen kan det gjennomføres bakgrunnssjekk.

Helhetsvurdering og innstilling

Vi legger kravspesifikasjonens kriterier til grunn når vi foretar en helhetlig vurdering av kandidatenes egnethet for stillingen. Basert på en strukturert gjennomgang av alle prosessens vurderingsmetoder presenterer vi vår anbefaling til kunden.

Kontraktsinngåelse og oppfølging

Etter at ansettelseskontrakt er inngått, følger vi opp kandidat og kunde minst to ganger de første seks måneder. Vi kan tilby innfasingsbistand hvis ønskelig, og tar gjerne en grundigere oppfølgingssamtale med begge parter etter oppstart.

 

mentor-partner-slik-jobber-vi-illustrasjon